Politikas rezultatīvie rādītāji

Finanšu ministrija

Ēnu ekonomikas īpatsvars saskaņā ar F.Šneidera pētījuma datiem (% no IKP)

  • 2019 19,9
  • 2021 18.3