Veselības finansējums — 1 594.6 milj. €
Finansējuma sadalījums