Vides aizsardzības un reģionu attīstības finansējums — 72.0 milj. €
Finansējuma sadalījums