Vispārējo valsts funkciju finansējums — 1 130.6 milj. €
Finansējuma sadalījums