Politikas rezultatīvie rādītāji

Zemkopības ministrija

Publiski pieejamo iekšējo ūdeņu zivju resursu papildinājums ar zivju kāpuriem, mazuļiem un smoltiem, tai skaitā nēģu kāpuriem (milj.gab.)

  • 2020 14.6
  • 2022 15.0