Politikas mērķis: savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību / Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai no IKP (%)

Valsts aizsardzības koncepcija

 

2,2

2,2

NBS kaujas spējas atbilstoši NBS Attīstības plānam, Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanai (skaits)

Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads

13

 

13

 

Valdības rīcības plāns

155.8.; 201.1.; 202.1.; 203.1.; 203.2.; 203.3.; 204.1.; 204.2.; 204.3.; 204.4.; 205.1.; 207.1.; 208.1.; 209.1.; 215.1.; 218.1.; 219.1.

 

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

643 248 660

693 521 903

742 113 706

729 081 307

751 923 492

8 023

8 964

9 391

9 590

9 740

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība

22 080 510

15 691 135

21 751 570

21 751 570

21 751 570

-

-

-

-

-

12.00.00 Kara muzejs

1 605 342

1 552 059

1 606 011

1 579 749

1 579 749

69

69

69

69

69

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

182 222 338

201 863 149

221 197 484

234 802 867

238 691 885

7 402

8 315

8 746

8 954

9 104

22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

333 055 141

367 098 852

380 783 934

358 949 490

374 039 045

-

-

-

-

-

30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

12 036 949

13 168 115

15 379 260

15 388 286

15 388 286

-

-

-

-

-

31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

14 703 197

16 269 120

16 269 120

16 269 120

16 269 120

-

-

-

-

-

33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

71 840 182

72 299 670

79 551 520

75 362 271

79 225 883

379

388

388

388

388

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

-

4 996

-

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 NATO investīciju projekti

749 221

596 853

596 853

-

-

7

9

9

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 955 780

4 977 954

4 977 954

4 977 954

4 977 954

166

183

179

179

179

Citi ieguldījumi

Iedzīvotāji, kas iestājušies Zemessardzē (skaits)

8 126

9 200

9 350

9 500

10 000

Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)

1 263

1 260

1 255

1 260

1 265

NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes sistēmas ietvaros izveidotas noliktavas (skaits)

-

8

9

9

9

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits)

1 346

1 000

1 000

1 000

1 000

NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits)

81

124

140

140

140

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,34

0,37

0,39

0,39

0,39

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

26

20

20

20

20

Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)

62

56

75

79

83

CERT.LV speciālistu dalība pasākumos (skaits)

58

125

125

130

130

CERT.LV apmācītie dalībnieki (skaits)

6 758

7 750

7 750

8 000

8 000

Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits)

-

-

75

125

175

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticamība NBS (%)

66

66

66

66

66