Politikas mērķis: veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā /Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

 1. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)
 2. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

 1. 69,8
 2. 79,4

(2016)

 1. 72
 2. 80

(2020)

Valdības rīcības plāns

105., 132.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

4 118 468

4 238 789

4 353 273

4 341 746

4 339 273

238

236

233

233

233

06.02.00 Medicīnas vēstures muzejs

730 303

738 029

766 809

755 282

752 809

82

82

77

77

77

46.03.00 Slimību profilakses nodrošināšana

3 182 153

3 262 045

3 347 749

3 347 749

3 347 749

156

154

156

156

156

46.04.00 Veselības veicināšana

206 012

238 715

238 715

238 715

238 715

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Skolēnu īpatsvars (15 g.v.), kuriem ir lieka ķermeņa masa vai aptaukošanās, (%)1

14,3

(2014)

-

12

-

-

Ikdienas smēķētāju īpatsvars (15-64 g.v.),(%) 2

35,6

 

-

34,5

-

 

33

Regulāras smēķēšanas paraduma izplatība 15 gadu vecumā, (%)1

14,3

(2014)

-

12,0

-

-

15 gadus veco skolēnu īpatsvars, kuri alkoholu lieto riskantā veidā, (%)3

42,5

( 2015)

-

-

41

-

Absolūtā alkohola patēriņš uz 1 iedzīvotāju pēc 15 gadu vecuma, (absolūtā alkohola litri gadā) *

11,3

 

9,8

10,8

10,6

10,4

 

Kvalitātes rādītājs

 1. Iedzīvotāju (15-64g.v.) īpatsvars, kuri uzskata savu veselības stāvokli par labu vai diezgan labu, (%) 2 **
 2. Iedzīvotāju īpatsvars, kas savu veselību vērtē kā labu vai ļoti labu, (%)4 ***
 1. 63,0
 2. 46,2

(2015)

 1. 62,5
 2. -
 1. -
 2. 48
 1. -
 2. 49
 1. -
 2. 51

 

Datu avots: Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums Pasaules veselības organizācijas atbalstītā Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) monitoringa ietvaros, kura aptaujas tiek veiktas reizi četros gados.

Datu avots: Latvijas iedzīvotāju (15-64 gadu vecumā) veselību ietekmējošo paradumu pētījums, kura aptaujas tiek veiktas reizi divos gados.

3 Datu avots: ESPAD – Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotiskām vielām (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), kas tiek veikts reizi četros gados.

4Datu avots: Eurostat, EU-SILC- Eiropas Kopienas statistika (apsekojums).

*  Rādītājam ar 2018.gadu tiek precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

**Rādītājs noteikts līdz 2017.gadam un ar 2018.gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju.

** * Uzsāk plānot ar 2018.gadu.