Standartu interpretācijas un to grozījumi

Piemērojams no

Teksts

7. PIK

“Euro ieviešana”
(Ietvertas atsauces uz SGS: 1., 8., 10., 21., 27.)

01.01.2009

Teksts

10. PIK

“Valsts palīdzība – bez konkrētas saistības ar pamatdarbību”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 8., 20.)

01.01.2009

Teksts

15. PIK

“Operatīvā noma – stimuli”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 1., 8., 17.)

01.01.2009

Teksts

25. PIK

“Ienākuma nodokļi – uzņēmuma vai tā akcionāru nodokļa statusa izmaiņas”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 1., 8., 12.)

01.01.2009

Teksts

27. PIK

“Darījumu būtības novērtēšana, kuri ietver nomas juridisko formu”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 8., 11., 17., 18., 37., 39.; SFPS: 4.)

01.01.2009

Teksts

29. PIK

“Informācijas atklāšana – pakalpojumu koncesijas darījums”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 1., 16., 17., 18., 37., 39.; SFPS: 4.)

01.01.2009

Teksts

31. PIK

“Ieņēmumi – bartera darījumi, kuri ietver reklāmas pakalpojumus”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 8., 18.)

01.01.2009

Teksts

32. PIK

“Nemateriālie aktīvi – tīmekļa vietnes izmaksas”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 1., 2., 11., 16., 17., 36., 38.; SFPS: 3.)

01.01.2009

Teksts

1. SFPIK

“Izmaiņas esošajās likvidācijas, atjaunošanas un līdzīgās saistībās”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 1., 8., 16., 23., 36., 37.)

01.01.2009

Teksts

2. SFPIK

“Kooperatīvo uzņēmumu dalībnieku akcijas un līdzīgi instrumenti”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 32., 39.; SFPS: 3.)

01.01.2009

Teksts

4. SFPIK

“Noteikšana, vai vienošanās ietver nomu”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 8., 16., 17., 38.; SFPS: 13.)

01.01.2009

Teksts

5. SFPIK

“Tiesības uz likvidācijas, atjaunošanas un vides rehabilitācijas fondu procentu maksājumiem”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 8., 28., 37., 39.; SFPS: 10., 11.; PIK: 12.)

01.01.2009

Teksts

6. SFPIK

“Saistības, kas rodas no dalības īpašos tirgos – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 8., 39.)

01.01.2009

Teksts

7. SFPIK

“Pārveidošanas metodes piemērošana saskaņā ar 29. SGS Finanšu pārskati valstīs ar hiperinflāciju”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 8., 39.)

01.01.2009

Teksts

9. SFPIK

“Iegulto atvasinājumu atkārtota novērtēšana”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 39., SFPS: 1., 3.)

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 9. SFPIK un 39. SGS: "Iegultie atvasinājumi"

01.01.2009

Teksts

10. SFPIK

“Starpperioda finanšu pārskatu sniegšana un vērtības samazināšanās”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 34., 36., 39.)

01.01.2009

Teksts

12. SFPIK

“Vienošanās par pakalpojumu koncesiju”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 8., 11., 16., 17., 18., 20., 23., 32., 36., 37., 38., 39.; SFPS: 1., 7.; PIK: 29.; SFPIK: 4.)

01.01.2009

Teksts

13. SFPIK

“Programmas, kuras vērstas uz klientu piesaistīšanu”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 8., 18., 37.)

01.01.2009

Teksts

14. SFPIK

“19. SGS Fiksēto pabalstu aktīva limits, minimālā finansējuma prasības un to mijiedarbība”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 1., 8., 19., 37.)

01.01.2009

Teksts

 

Grozījumi 14.SFPIK “Minimālā finansējuma iemaksu priekšapmaksa”

01.01.2011

Teksts

15. SFPIK

“Līgumi par nekustamā īpašuma būvniecību”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 1., 8., 11., 18., 37.; SFPIK: 12., 13.)

01.01.2010

Teksts

16. SFPIK

“Neto ieguldījuma apdrošināšana ārvalstu darījumos”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 8., 21., 39.)

01.07.2009

Teksts

17. SFPIK

“Nenaudas aktīvu sadale īpašniekiem”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 1., 10., 27.; SFPS: 3., 5., 7.)

01.11.2009

Teksts

18. SFPIK

“Klientu aktīvu pārvedumi”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 8., 16., 18., 20.; SFPS: 1.; SFPIK: 12.)

01.11.2009

Teksts

19. SFPIK

“Finanšu saistību dzēšana ar pašu kapitāla instrumentiem”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 1., 8., 32., 39.; SFPS: 2., 3.)

01.07.2010

Teksts

20. SFPIK

“Segkārtas noņemšanas izmaksas virszemes raktuvju izstrādes posmā”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 1., 2., 16., 38.)

01.01.2013

Teksts

21. SFPIK

“Nodevas”

(Ietvertas atsauces uz SGS: 1., 8., 12., 20., 24., 34., 37.; SFPIK: 6.)

17.06.2014

Teksts

22. SFPIK interpretācija “Darījumi un avansa atlīdzība ārvalstu valūtā” 01.01.2018. Teksts
23. SFPIK  interpretācija “Nenoteiktība saistībā ar ienākuma nodokļa režīmiem” 01.01.2019. Teksts