Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Persona, kas vēlas sniegt īslaicīgus profesionālos pakalpojumus Latvijas Republikā reglamentētajā zvērināta revidenta profesijā (turpmāk-pretendents), Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā (turpmāk - LZRA) iesniedz deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu (turpmāk-deklarācija).

Procesa apraksts

 1. Deklarācijas iesniegšana LZRA
  Pretendents deklarāciju ar tajā norādītajiem dokumentiem iesniedz LZRA .

  Iesniedzams dokuments
  Deklarācija par īslaicīgu pakalpojuma sniegšanu

 2. Deklarācijas un dokumentu izvērtēšana
  LZRA pārbauda deklarāciju un pievienotos dokumentus. Ja deklarācija nav aizpildīta korekti un tai pievienotie dokumenti nav atbilstoši aizpildīti vai nav iesniegti, LZRA lūdz pretendentu novērst konstatētos trūkumus. Ja pretendenta izglītība un profesionālā kvalifikācija atšķiras no Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām LZRA nosaka veikt kvalifikācijas pārbaudi.
  Kvalifikācijas pārbaude ir LZRA maksas pakalpojums.

 3. Lēmuma nosūtīšana pretendentam
  LZRA informē pretendentu par atzīto deklarāciju vai lēmumu par pretendenta kvalifikācijas pārbaudes noteikšanu.