Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā", kas siastīts ar uzziņas 3. punkta 2. un 3. apakšpunktu - 18.02.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums (VSS-1038, TA-102).

Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā", kas saistīts ar uzziņas 3. punkta 1. apakšpunktu - atbalstīts Ministru kabineta 14.04.2020. sēdē (TA-474).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 18.decembra Direktīvas Nr.2019/2177, ar ko groza Direktīvu Nr.2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), Direktīvu Nr.2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu (ES) Nr.2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, 2.panta pārņemšana.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti Uzziņa Likumprojekts Anotācija
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.