Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 17.09.2020. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-770)
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - novērst juridiskās nenoteiktības un uzlabot uzņēmējdarbību ar elektroenerģiju.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 20.12.2021. (07.06.2021. termiņa pagarinājums).
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts Anotācija
Cita informācija Likumprojekts tiks nosūtīts Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijai, Latvijas Darba devēju konfederācijai un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai viedokļa sniegšanai.
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.