Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

21.12.2021. MK sēdes darba kārtības jautājums.

17.09.2020.  (VSS-770)

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - novērst juridiskās nenoteiktības un uzlabot uzņēmējdarbību ar elektroenerģiju.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts Anotācija
Cita informācija Likumprojekts tiks nosūtīts Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijai, Latvijas Darba devēju konfederācijai un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai viedokļa sniegšanai.
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.