Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Izstrādes stadijā.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - pilnveidot pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksas kārtību atbilstoši LR Satversmes tiesas spriedumā lietā Nr. 2017-12-01 un Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta spriedumā lietā Nr. SKA-95/2015 esošajai interpretācijai, kā arī vienkāršot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu paziņošanas kārtību un precizēt regulējumu saistībā ar obligātās depozīta sistēmas ieviešanu, kā arī precizēt regulējumu saistībā ar obligātās depozīta sistēmas ieviešanu.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība 1. Pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē - 20.08.2020. 2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 29.09.2020.
Dokumenti Uzziņa
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Termiņš viedokļu sniegšanai - 13.07.2020.
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.