Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 01.10.2020. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-813).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība MK noteikumu projekts paredzēs: 1) papildināt nacionālo denaturēšanas vielu sarakstu ar formulu, ko izmanto spirta denaturēšanai, kas kā izejviela tiek izmantots stiklu tīrītāju ražošanai; 2) veikt precizējumus, lai nodrošinātu denaturēta spirta piegādāto apjomu uzskaiti, lietotāju iesniegumu atļauju saņemšanai un pārreģistrācijai iesniegšanu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā; 3) atļauju izsniegšanas, pārrēģistrācijas un anulēšanas procesa organizēšanu maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā, tādējādi mazinot administratīvo slogu komersantiem, kā arī optimizējot Valsts ieņēmumu dienesta izvērtēšanas procesu.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 20.11.2020.
Dokumenti Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija
Cita informācija MK noteikumu projekts tiks nosūtīts SIA "Latvijas Ķīmija", Latvijas Darba devēju konfederācijai un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai viedsokļu sniegšanai.
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.