Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

23.02.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

01.10.2020. (VSS-813).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība MK noteikumu projekts paredzēs: 1) papildināt nacionālo denaturēšanas vielu sarakstu ar formulu, ko izmanto spirta denaturēšanai, kas kā izejviela tiek izmantots stiklu tīrītāju ražošanai; 2) veikt precizējumus, lai nodrošinātu denaturēta spirta piegādāto apjomu uzskaiti, lietotāju iesniegumu atļauju saņemšanai un pārreģistrācijai iesniegšanu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā; 3) atļauju izsniegšanas, pārrēģistrācijas un anulēšanas procesa organizēšanu maksājumu administrēšanas informācijas sistēmā, tādējādi mazinot administratīvo slogu komersantiem, kā arī optimizējot Valsts ieņēmumu dienesta izvērtēšanas procesu.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.