Politikas mērķis: savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību / Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2021)

Plānotā vērtība (2023)

Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai no IKP (%)

Valsts aizsardzības koncepcija

2,3

2,25

NBS kaujas spējas atbilstoši NBS Attīstības plānam, Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanai (skaits)

Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2020. – 2032. gads

13

13

Valdības deklarācija

1., 2.,3.,4.,5., 6., 7., 8.,9., 10.

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

706 917 531

742 113 706

966 708 253

1 088 697 009

1 196 729 513

8 137

9 391

9 622

9 776

9 981

     06.00.00 Valsts drošības aizsardzība

17 714 885

21 751 570

24 741 523

25 471 508

26 201 492

-

-

-

-

-

     12.00.00 Kara muzejs

1 596 509

1 606 011

2 168 232

1 997 826

1 949 926

69

69

68

68

68

     22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

201 792 016

221 197 484

285 436 160

300 607 949

317 364 664

7 590

8 746

8 977

9 131

9 345

     22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

370 295 093

380 783 934

492 033 177

607 867 730

702 767 517

-

-

-

-

-

     30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

12 721 070

15 379 260

22 696  596

23 635 058

23 955 793

-

-

-

-

-

     31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

16 269 120

16 269 120

18 924 450

18 924 780

18 924 780

-

-

-

-

-

     33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

65 925 688

79 551 520

114 007 403

100 882 102

96 675 329

317

388

388

388

388

     70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

26 051

-

44 389

23 191

-

-

-

-

-

-

     73.07.00 NATO investīciju projekti

1 308 085

596 853

1 623 311

4 253 853

3 857 000

7

9

9

9

-

     97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 744 131

4 977 954

5 033 012

5 033 012

5 033 012

154

179

180

180

180

    99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

14 524 883

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Iedzīvotāji, kas iestājušies Zemessardzē (skaits)

8 210

9 350

9 500

10 000

10 750

Apsaimniekojamās ēkas un būves (skaits)

1 207

1 255

1 204

1 214

1 220

NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes sistēmas ietvaros izveidotas noliktavas (skaits)

-

9

9

9

9

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits)

1 052

1 000

1 000

1 000

1 000

NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits)

121

140

144

140

140

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,34

0,39

0,41

0,43

0,45

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

22

20

20

20

20

Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)

70

75

90

95

100

CERT.LV speciālistu dalība pasākumos (skaits)

123

125

130

132

135

CERT.LV apmācītie dalībnieki (skaits)

13 619

7 750

22 500

22 700

22 900

Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits)

30

75

125

175

200

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticamība NBS (%)

72

66

72

72

72