Politikas mērķis: iekšlietu politikas plānošana un izstrāde, tās īstenošanas organizēšana, koordinēšana un kontrole / Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.240 “Iekšlietu ministrijas nolikums”/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam projekts

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatītie dokumentu projekti (skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģijas 2017.‑2019.gadam projekts

94

100

Informatīvo pasākumu tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanas jomā (skaits)

Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.240 “Iekšlietu ministrijas nolikums”

343

350

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 975 827

9 333 320

6 493 394

9 682 378

9 540 657

148,5

147

146

145

145

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 256 042

3 324 438

3 716 071

3 660 731

3 660 731

129

129,5

129,5

129,5

129,5

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

26 947

322

63 035

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

335 525

48 691

51 938

-

-

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" fondu finansējumu (2007-2013)

2 158 098

5 471 019

-

-

-

-

-

-

-

-

70.08.00 Tehniskā palīdzība Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” fondu apgūšanai (2007-2013)

274 480

-

-

-

-

14

-

-

-

-

70.09.00 Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)   

35 380

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.10.00 Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Bēgļu fonda III projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)  

12 363

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

88 498

58 109

58 842

58 842

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

20 861

376 033

499 008

385 160

436 699

1

15,5 

15,5 

15,5 

15,5 

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)

-

-

2 065 848

5 572 891

5 443 227

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

36 182

44 829

10 997

-

-

2

2

-

-

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

-

9879

525

4754

-

-

-

-

-

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā

52 287

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana

-

-

27 130

-

-

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

679 164

-

-

-

-

2,5

-

-

-

-