Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas ekonomikas transformāciju un eksporta izaugsmi, veicinot augstas pievienotas vērtības investīcijas Latvijā/ Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2021)

Plānotā vērtība

Uzņēmējdarbības izsmalcinātība – Globālais inovācijas indekss (vieta)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [196]

40

32

(2024)

Produktivitāte uz vienu nodarbināto (% no ES vidējā)

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam

56,9

 

56,0

(2027)

Augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā (%)

Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030. gadam

9,5

 

15

(2030)

Valdības deklarācija

125., 147., 158., 159., 161., 162.

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

45 215 343

90 700 363

142 267 140

54 912 720

49 924 948

339

339

346

203

190

27.12.00 LIAA darbības nodrošināšana

1 081 766

1 105 807

1 127 814

1 134 500

1 134 500

51

51

51

51

51

28.00.00 Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana

6 983 924

8 708 468

8 983 509

7 735 963

7 735 963

81

85

89

89

89

30.00.00 Tūrisma politikas ieviešana

629 283

751 718

758 785

761 141

761 141

16

16

16

16

16

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma

233 595

2 276 000

990 000

780 000

780 000

-

-

-

-

-

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

12 000 000

45 000 000

18 390 000

38 000 000

38 000 000

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

21 968 885

30 168 449

37 935 464

-

-

147

144

143

-

-

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu finansējumu

 -

40 000

 -

 -

-

-

-

-

-

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

1 631 607

2 143 124

2 399 219

1 593 012

1 513 344

36

35

34

34

34

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

210 947

199 368

4 699

 -

-

-

-

 -

69.03.00 Atmaksa Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma saņēmējam par  veiktajiem izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības

96 108

-

-

 -

-

-

-

 -

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

379 228

307 429

3 904 350

4 908 104

-

8

8

13

13

-

74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi

-

-

67 773 300

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ārvalstu pārstāvniecības (skaits)

19

21

21

21

21

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atbalstītie komersanti starptautiskās konkurētspējas veicināšanai eksporta tirgos (kumulatīvs rādītājs) (skaits)

1 198

1 580

1 680

1 680

1680

Izveidoti inkubatori (skaits)

15

12

22

-

-

Jaunizveidotie komersanti, kuri saņem atbalstu inkubatoros (kumulatīvs rādītājs) (skaits)

463

900

501

50

50

Atbalstītie projekti pētniecības rezultātu komercializācijai jeb tehnoloģiju pārnesei (skaits)

101

100

201

20

20

Pēcapkalpošanas projekti (skaits)

97

120

140

160

180

Identificēti un apstrādāti eksporta projekti un pieprasījumi (skaits)

455

500

500

500

500

Īstenoti pasākumi tūrisma attīstības veicināšanai, t.sk. Baltijas jūras reģiona sadarbības ietvaros (skaits)

36

21

51

5

5

Programmā “Inovāciju fonds (nozaru pētījumu programmas)” uzsākti pētniecības projektu virzieni, atbilstoši Latvijā apstiprinātajām Viedās specializācijas jomām (skaits)

-

3

2

2

2

Atbalstāmie komersanti (skaits)

-

-

2

4

4

Piezīmes.
1 Samazinātās rādītāja vērtības 2023.2025. gadam, jo samazinājās ES fondu finansējums.