Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam”  4.pantu 2013.gada valsts budžetā ir paredzēts finansējums pašvaldībām 21 069 630 latu apmērā, tajā skaitā:

  1. Dotācija likuma „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” normu izpildei 15 491 371 lata apmērā:
    • Dotācija 8 478 360 latu apmērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, kas ir par 0,03 milj. latu vairāk nekā 2012.gadā;
    • Dotācija 1 074 000 latu apmērā pašvaldībām par bērniem bērnunamos (par vienu bērnu 6000 latu) un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros (par vienu iemītnieku 3000 latu), kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.872 noteiktajā kārtībā;
    • Dotācija 5 939 011 latu apmērā  pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas veikšanas, kas  ir par 0,26 milj. latu vairāk nekā 2012.gadā. Saskaņā ar 2013.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu zemākie vērtētie ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju ir 4 republikas pilsētām – Daugavpilij (Ls 272), Rēzeknei (Ls 279), Jēkabpilij (Ls 288), Liepājai (Ls 293);
  2. Dotācija novadu pašvaldībām 5 578 259 latu apmērā vērtēto ieņēmumu nodrošināšanai pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 procentu līmenī, pēc skaidri definētiem, vienotiem nosacījumiem novadu pašvaldībām, ievērojot likumā „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” noteiktos demogrāfiskos kritērijus. Valsts budžeta dotācija paredzēta 89 novadu pašvaldībām, kurām ir visierobežotākie finanšu resursi, tā mazinot reģionālo nevienlīdzību finanšu resursu pieejamības ziņā.