Politikas mērķis: palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm / Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iedzīvotāju īpatsvars, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā Latvijā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm (%) [306]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

30

(2014)

40

(2020)

Atbalstīta profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu (sporta veidos) īstenošana (skaits)

Sporta politikas pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

40

(2017)

41

(2020)

Valdības rīcības plāns

Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 70.1, 117.1, 117.2 punkti

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

39 344 736

49 811 864

51 367 960

38 707 737

37 306 463

87,4

88

88

88

88

09.04.00 Sporta būves

4 521 823

17 424 830

19 349 430

6 827 957

4 627 957

-

-

-

-

-

09.08.00 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā

1 017 030

42 686

-

-

42 686

-

-

-

-

-

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

2 958 954

3 039 005

3 019 954

2 967 843

3 113 901

-

-

-

-

-

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

3 579 177

2 012 392

2 035 135

2 034 585

2 034 585

79,4

80

80

80

80

09.12.00 Latvijas Sporta muzejs

100 311

85 763

148 951

86 265

86 265

8

8

8

8

8

09.16.00 Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā

3 046 613

1 282 415

992 415

542 415

484 830

-

-

-

-

-

09.17.00 Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai

1 715 682

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 730 145

-

-

-

-

-

09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

11 001 120

14 666 398

14 666 398

14 666 398

14 666 398

-

-

-

-

-

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports

6 857 459

6 718 036

6 765 126

6 725 286

7 302 824

-

-

-

-

-

09.23.00 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai

4 143 944

2 525 339

1 175 551

2 841 988

2 826 917

-

-

-

-

-

09.25.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai

402 623

365 000

365 000

365 000

389 955

-

-

-

-

-

09.26.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” Paralimpiskā centra izveidei

-

-

1 200 000

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi sporta nozares attīstības veicināšanai (euro)

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits)

125 850

112 000

120 000

121 000

1000

Latvijā organizētās starptautiskās sporta sacensības (skaits)

131

90

110

110

120

Latviju pārstāvošie sportisti, kuri piedalās Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensībās (skaits)

5 670

5 875

5 900

6 100

6 200

Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

34 514

35 000

35 000

35 000

35 000

Kvalitātes rādītāji

Attiecinot vasaras Olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu IKP (Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā)

-

-

-

-

50

(2020)

Attiecinot ziemas Olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu IKP (Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā)

-

-

30

(2018)

-

-