Politikas mērķis:
Plānot un izstrādāt iekšlietu politiku, kā arī nodrošināt nozares vadības procesus, organizēt, koordinēt un kontrolēt iekšlietu politikas īstenošanu
/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Īstenota vienota iekšlietu nozares tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādes un saskaņošanas procedūra (IeM Tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatīto dokumentu projektu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

136

100

Nodrošināta savlaicīga sabiedrības informētība par īpaši svarīgiem jautājumiem tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanas jomā (informatīvo pasākumu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022. gadam

354

350

Valdības rīcības plāns

180.4, 191.1, 191.2, 191.4, 191.5, 191.6, 191.8, 191.9, 192.1, 192.2, 192.3, 192.4, 193.2, 194.1, 195.2, 196.1, 196.2, 197.1, 198.1, 198.2, 198.3, 200.1

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

10 610 976

9 797 097

14 006 966

15 639 778

12 924 152

146

149

149

149

149

06.01.00 Valsts policija

4 530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.02.00 Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums

53 506

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.00.00 Finanšu izlūkošanas dienesta darbība

30 477

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.14.00 FRONTEX Aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana

4 691

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

50 872

62 728

62 728

-

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

536 325

622 796

606 796

451 756

450 019

15

15

15

15

15

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)

5 966 622

4 838 772

9 157 216

11 057 523

8 370 227

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

28 100

20 650

16 029

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

110 971

255 881

254 181

259 182

250 682

3

6

6

6

6

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

-

786

12 904

-

-

-

-

-

-

-

73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana

10 180

62 494

24 822

-

-

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 788 344

3 932 990

3 872 290

3 871 317

3 853 224

128

128

128

128

128

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

26 358

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

IeM Twitter profila sekotāji (skaits)1

7 900

7 400

9 100

9 200

9 300

Piezīmes.
1 Informācija pieejama: https://twitter.com/IeM_gov_lv