Dokumenta veids

Plāna projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam darba plāns jāizstrādā pamatojoties uz š.g. Ministru kabinetā apstiprinātajām Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam, kurā iekļauti virkne pasākumu, lai veicinātu sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi. Darba plāns paredzēs pasākumu secīgu izpildes gaitu, ievērojot apstiprinātajās pamatnostādnēs noteikto izpildes termiņu un finansējumu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē – 12.08.2021.

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē – 09.09.2021.

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdzdalības termiņš – 09.08.2021.

Atbildīgā amatpersona

Olga Bogdanova, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore.