Standartu uzlabojumi*

Piemērojams no

Attiecas uz

Teksts

SFPS standartu ikgadējie uzlabojumi 2015.-2017. gada ciklam 01.01.2019 attiecas uz SGS:
12, 23;
SFPS 3,11.
Teksts
Grozījumi  1. SFPS (SFPS standartu ikgadējie uzlabojumi 2014.–2016. gada ciklam) 01.01.2018   Teksts

Ikgadējie starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumi 2012.–2014. gada ciklam

 

01.01.2016

SFPS: 5., 7.;

SGS: 19., 34.

Teksts

Ikgadējie starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumi 2011.–2013. gada ciklam

 

01.01.2015

SFPS: 3. un 13.;
SGS: 40.

Teksts

Ikgadējie starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumi 2010.–2012. gada ciklam

 

01.02.2015

SFPS: 2.; 3., 8.;
SGS: 16.; 24.; 38.

Teksts

Ikgadējie starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumi 2009.-2011. gada ciklam

01.01.2013

SFPS: 1.;
SGS: 16., 32., 34.;
SFPIK: 2.

Teksts

SFPS uzlabojumi 2010

30.06.2010 / 31.12.2010

SFPS: 1., 21., 27., 28., 31., 32., 34., 39.;
SGS: 1.,3., 7.;
SFPIK: 13.

Teksts

SFPS uzlabojumi 2007 -2009

01.01.2010

SFPS: 2., 5., 8.;
SGS: 1., 7., 17., 36., 38., 39.;
SFPIK: 9., 16.

Teksts

SFPS uzlabojumi

01.01.2009/ 01.07.2009

SFPS: 1., 5., 7.;
SGS: 1., 2., 7., 8., 10., 16., 19., 20., 23., 27., 28., 29., 31., 32., 34., 36., 38., 39., 40., 41.

Teksts

*Starptautisko Grāmatvedības standartu padome (SGSP) veic regulāras uzlabojumu procedūras, kuru mērķis ir risināt jautājumus, kas nav steidzami, tomēr nepieciešami tādās jomās kā starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) un starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) nekonsekvence vai nepieciešamība pēc formulējuma precizēšanas.