Dokumenta veids Finanšu tirgus politika. Ministru kabineta noteikumu projekts.
Aprites stadija

04.03.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-160).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - noteikt ikmēneša atskaitījuma apmēru par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) līgumu, ņemot vērā OCTA likuma 9. pantā noteiktos OCTA līguma darbības termiņus un attiecīgos izņēmuma gadījumus.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 20.05.2021

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Termiņš viedokļu sniegšanai - 22.02.2021. 

Sabiedrības pārstāvji varēs sniegt viedokļus par MK noteikumu projektu arī pēc tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē.

Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.