Dokumenta veids

Tiesību akts - likumprojekts.

Aprites stadija

22.07.2021. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-657).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts paredz vienādot informācijas pieejamības nosacījumus no valsts informācijas sistēmām/reģistriem visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk  - Likums) subjektiem, nosakot, ka informāciju no reģistriem visi Likuma subjekti pieprasa un saņem, maksājot abonēšanas maksu reģistru turētāju administratīvo izmaksu apmērā.

Likumprojekts paredz papildināt Likumu ar normām, kas nosaka Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas darbības tiesisko pamatu un iesaistīto institūciju sadarbības mērķus, lai uzturētu papildu sadarbības mehānismu, kas nodrošina, ka visām uzraudzības un kontroles institūcijām ir vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Dokumenti

Uzziņa  Likumprojekts Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdzdalības termiņš - 23.07.2021.

Atbildīgā amatpersona

Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.