Dokumenta veids

Tiesību akts - likumprojekts.

Aprites stadija

24.01.2022. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

Skaņošanas procesā TAP portālā (21-TA-506).   https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts  

22.07.2021.  (VSS-657).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts paredz vienādot informācijas pieejamības nosacījumus no valsts informācijas sistēmām/reģistriem visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk  - Likums) subjektiem, nosakot, ka informāciju no reģistriem visi Likuma subjekti pieprasa un saņem, maksājot abonēšanas maksu reģistru turētāju administratīvo izmaksu apmērā.

Likumprojekts paredz papildināt Likumu ar normām, kas nosaka Uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības un koordinācijas platformas darbības tiesisko pamatu un iesaistīto institūciju sadarbības mērķus, lai uzturētu papildu sadarbības mehānismu, kas nodrošina, ka visām uzraudzības un kontroles institūcijām ir vienota izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

 

Dokumenti

Uzziņa  Likumprojekts Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.