Dokumenta veids Tiesību akts - likumprojekts.
Aprites stadija

Saskaņošanas stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis: Līdz ar finanšu tehnoloģiju straujās attīstības radītajām iespējām, strauji pieaug alternatīvo finanšu pakalpojumu klāsts. Lai reaģētu uz jaunajām tendencēm un apstākļiem un vienlaikus veicinātu uzņēmumiem alternatīva finansējuma pieejamību, ņemot vērā jaunākās finanšu tehnoloģiju piedāvātās iespējas, Eiropas Parlaments un Padome 2020. gada 7. oktobrī pieņēma regulu Nr. 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (turpmāk – Regula Nr. 2020/1503). Likumprojekts “Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums” izstrādāts, lai nodrošinātu Regulas Nr. 2020/1503 piemērošanu Latvijā, un stāsies spēkā 2021.gada 10.novembrī.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā MInistru kabineta lietu.

Dokumenti

Likumprojekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona

Egita Šķibele, Finanšu tirgus politikas departamenta Kapitāla tirgus un apdrošināšanas politikas nodaļas vadītāja.