Dokumenta veids

Tiesību akts - MK noteikumu projekts.

Aprites stadija

21.12.2021. MK sēdes darba kārtības jautājums.

08.07.2021. (VSS-629).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts paredzēs svītrot attiecīgas normas par eļļas atkritumiem, jo saskaņā ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” (Nr.1058/Lp13), kas Saeimā 20.05.2021. atbalstīts pirmajā lasījumā, samazinātu akcīzes nodokļa likmi eļļas atkritumiem kā kurināmajam vairs nepiemēros un eļļas atkritumu apriti vairs nereglamentēs akcīzes jomas normatīvie akti.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Atbildīgā amatpersona

S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.