Dokumenta veids

Tiesību akts - MK noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts paredzēs svītrot attiecīgas normas par eļļas atkritumiem, jo saskaņā ar likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” (Nr.1058/Lp13), kas Saeimā 20.05.2021. atbalstīts pirmajā lasījumā, samazinātu akcīzes nodokļa likmi eļļas atkritumiem kā kurināmajam vairs nepiemēros un eļļas atkritumu apriti vairs nereglamentēs akcīzes jomas normatīvie akti.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē - 23.09.2021.

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 01.12.2021.

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Termiņš viedokļu sniegšanai - 14.06.2021.

Atbildīgā amatpersona

S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.