Eiropas Komisijas interneta vietnē ir ievietota informācija par iespēju no š.g. 21.janvāra līdz 15.aprīlim piedalīties sabiedriskajā apspriešanā saistībā ar Eiropas Komisijas izstrādājamo jauno priekšlikumu grozījumiem Padomes Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu “PVN digitālajā laikmetā”, kas attiecas uz tādiem tematiem kā:

  • PVN ziņošanas pienākums un e-rēķini;
  • PVN režīms platformu ekonomikai;
  • vienota PVN reģistrācija Eiropas Savienības ietvaros.

            Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir uzrunāt sabiedrību un ieinteresētās personas, lai apkopotu viedokļus un informāciju par pašreizējo situāciju un iespējamām politikas izmaiņām, tādā veidā veicinot ekonomisko un juridisko analīzi, kas ir pamatā iespējamām izmaiņām Eiropas Savienības PVN regulējumā.

Interesenti tiek aicināti aizpildīt sagatavoto anketu Eiropas Komisijas mājas lapā https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age_en.