Sabiedriskās kārtības un drošības finansējums — 727.5 milj. €
Finansējuma sadalījums