Oct Sep Oktobris 2020 Oct Nov
P O T C P S Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Sabiedriskā labuma organizāciju politika 19.01.2018

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde, kas veido valsts sabiedriskā labuma organizāciju jomas politiku.

Valsts sabiedriskā labuma organizāciju jomas politikas mērķis – veicināt sabiedriskā labuma organizāciju darbību, veidojot:

  • uz sabiedrības attīstību veicinošu sabiedriskā labuma organizāciju jomas politiku;
  • valsts sabiedriskā labuma organizāciju atbalstošu politiku.

Sabiedriskā labuma organizāciju darbības pamatprincipus nosaka Sabiedriskā labuma organizāciju likums, kas definē sabiedriskā labuma darbību, uzskaita sabiedriskā labuma organizāciju darbības veidus, nosaka sabiedriskā labuma organizācijas mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas ierobežojumus utt.

Sabiedriskā labuma organizācijas statusu piešķir un sabiedriskā labuma organizāciju darbības uzraudzību veic Valsts ieņēmumu dienests.

Normatīvā regulējuma izstrādātāji – Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politikas departaments.

 

Nevalstisko organizāciju, tai skaitā sabiedriskā labuma organizāciju darbība skaitļos 2016.un 2017.gadā

Ziņojums par nevalstisko organizāciju, tai skaitā sabiedriskā labuma organizāciju darbību skaitļos 2016.un 2017.gadā, sagatavots, izpildot Finanšu ministrijas darba plāna 2018.gadam uzdevumu.

Nevalstiskā organizācija (turpmāk – NVO) ir fizisko vai juridisko personu brīvprātīga organizācija vai personu – dibinātāju izveidots fonds statūtos noteikto mērķu sasniegšanai vai reliģiska organizācija, kurā uz brīvprātības principa pamata ir apvienojušies vienas reliģijas vai konfesijas ticīgie. Šis pilsoniskās sabiedrības organizāciju un neformālo grupu kopums pastāv līdzās valsts un biznesa sektoriem, veidojot nevalstisko sektoru.

Savukārt sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk – SLO) saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumā (turpmāk – Likums) noteikto ir biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos, satversmē vai nolikumā norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība Likuma noteiktajās jomās, kā arī reliģiskās organizācijas, kuras veic sabiedriskā labuma darbību, un, ja šīm biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām ir piešķirts SLO statuss. SLO darbības mērķim ir jāizriet no organizācijas statūtiem un tieši jāatspoguļojas organizācijas darbības mērķos un metodēs. Tāpat Likumā skaidri ir atrunāts nosacījums, ka tās izlieto savus ienākumus darbībām, kurām nav komerciāla rakstura un kuras vērstas uz sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanu.

SLO ir noteiktas tiesības saņemt ziedojumus un pienākumi, kā arī ierobežojumi attiecībā uz ziedojumu izlietojumu.

SLO statuss dod potenciālajam ziedotājam skaidru ziņu, ka šī organizācija darbojas sabiedrības interesēs un Likuma ietvaros, kā arī to, ka organizācijas darbība tiek uzraudzīta atbilstoši normatīvajam regulējumam.

Likums aizliedz SLO izmantot ziedoto naudu un mantu komercdarbības veikšanai, un ziedojumi ir izlietojami tikai sabiedriskā labuma darbības veikšanai, tiem mērķiem, kas noteikti organizācijas statūtos. Lēmumā par SLO statusa piešķiršanu ir norādītas SLO darbības jomas, kurās SLO veic savu darbību saskaņā ar Likumā noteikto.

Finanšu ministrija ir apkopojusi informāciju[1] par NVO un SLO darbību 2016.gadā un 2017.gadā. Minētais izvērtējums aptver laika periodu pirms 2018.gada nodokļu reformas.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID), SLO reģistra datu turētāja sniegto informāciju, pēc stāvokļa uz 2018.gada 1.janvāri ir 2759 SLO, no tām 2313 ir biedrības, 363 nodibinājumi un 83 reliģiskās organizācijas. Ik gadu vērojams SLO skaita pieaugums, pēdējos piecos gados ik gadu SLO skaits vidēji palielinājies par 180 organizācijām.

Latvijā no visām reģistrētajām biedrībām un nodibinājumiem SLO statuss ir apmēram 10% organizāciju. SLO skaita pieaugums 2017.gadā pret 2016.gadu ir 4,3% vai SLO skaits ir pieaudzis par 119 organizācijām. Lai gan ir vērojams SLO skaita pieaugums, ik gadu statusu SLO arī zaudē.

Pēdējos gados ir vērojams SLO skaita pieaugums, kas varētu būt saistīts gan ar pilsoniskās apzinības veidošanos un aktīvu dalību sociālajos procesos, gan ar Eiropas Savienības finansējuma pieejamību SLO aktivitāšu veicināšanai dažādās jomās.

2017.gadā vērojama SLO statusa atņemšanas pieauguma tendence, kas liecina par stingrāku VID uzraudzības funkcijas veikšanu. Galvenie SLO statusa atņemšanas iemesli ir iepriekšējā gada darbības pārskata neiesniegšana, nodokļu parādu esamība u.c.

Normatīvās vides pilnveidošana SLO jomā.

Finanšu ministrija izstrādājusi likumprojektu “Grozījumi likumā “Sabiedriskā labuma organizāciju likums”” (turpmāk – Likumprojekts), kas izskatīts Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdē.

Likumprojekta mērķis – uzlabot un pilnveidot SLO darbības un uzraudzības procesu, kā arī lai uzlabotu SLO un nodokļu administrācijas sadarbību. Likumprojekts skar SLO uzraudzības funkcijas veikšanu, nosakot konkrētus VID uzdevumus un rīcību SLO uzraudzības funkcijas veikšanai, tajā noteikti skaidrāki SLO statusa piešķiršanas kritēriji. Likumprojektā ir noteikts, ka biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai SLO statusu var piešķirt, ja šī organizācija vismaz 1 gadu pēc tās dibināšanas ir darbojusies kādā no sabiedriskā labuma darbības jomām, kā arī noteikts, ka VID saziņa ar SLO, veicot VID izdoto administratīvo aktu, citas informācijas paziņošanu, notiek, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

SLO darbību ietekmējusi 2018.gada nodokļu reforma. Informācija par 2018.gada nodokļu reformu pieejama šeit.

 

NVO ieņēmumu apjoms 2016.-2017.gadā

Gads

Ieņēmumi kopā (milj. EUR)

t.sk., ieņēmumi no saimnieciskās darbības (milj. EUR)

2016.g.

456,1

103,5

2017.g.

464,8

106,0

 

NVO saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 2016.-2017.gadā

Gads

NVO ziedojumi un dāvinājumi kopā, (milj. EUR)

t.sk., SLO ziedojumi un dāvinājumi, (milj. EUR)

2016.g.

104,7

60,4

2017.g.

101,1

57,0

 

NVO samaksātie nodokļi 2016.-2017.gadā

Gads

Samaksātie nodokļi (milj. EUR)

2016.g.

28,2

2017.g.

50,1

 

Biedrībās un nodibinājumos nodarbināto skaits 2016.-2017.gadā

Gads

Biedrībās un nodibinājumos nodarbināto skaits

2016.g.

31341

2017.g.

25940

 

Par SLO statusu ieguvušo NVO juridisko formu

SLO skaita pieauguma dinamika 2010.-2017.gadā

 

SLO statusa atņemšanas dinamika 2010.-2017.gadā

[1] Datu avots: Valsts ieņēmumu dienesta sniegtā informācija.

Tiesību akti sabiedriskā labuma organizāciju politikas jomā:

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Oct Sep Oktobris 2020 Oct Nov
P O T C P S Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija