Dokumenta veids Tiesību akti.
Aprites stadija

Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” 11.06.2021. iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

Likumprojekts “Akciju atpirkšanas likums” 30.06.2021. iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

19.03.2020. (VSS-230, VSS-231).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - pārskatīt un padarīt tiesību normu piemērotājiem saprotamāku šobrīd Finanšu instrumentu tirgus likumā esošo regulējumu par akciju atpirkšanas piedāvājumiem un novērst neatbilstības Eiropas Parlamenta un Padomes 21.04.2004. direktīvai 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts (AAL) Anotācija (AAL) Likumprojekts (FITL) Anotācija (FITL)
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.