Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 19.03.2020. likumprojekti izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-230, VSS-231). Valsts sekretāru sanāksmē.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - pārskatīt un padarīt tiesību normu piemērotājiem saprotamāku šobrīd Finanšu instrumentu tirgus likumā esošo regulējumu par akciju atpirkšanas piedāvājumiem un novērst neatbilstības Eiropas Parlamenta un Padomes 21.04.2004. direktīvai 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 01.03.2021. (18.05.2020. termiņa pagarinājums).
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts (AAL) Anotācija (AAL) Likumprojekts (FITL) Anotācija (FITL)
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.