Dokumenta veids Tiesību akti.
Aprites stadija

Likumprojekti iekļauti Ministru kabineta 24.08.2021. darba kārtībā.

Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” 11.06.2021. iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

Likumprojekts “Akciju atpirkšanas likums” 30.06.2021. iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

19.03.2020. (VSS-230, VSS-231).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - pārskatīt un padarīt tiesību normu piemērotājiem saprotamāku šobrīd Finanšu instrumentu tirgus likumā esošo regulējumu par akciju atpirkšanas piedāvājumiem un novērst neatbilstības Eiropas Parlamenta un Padomes 21.04.2004. direktīvai 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts (AAL) Anotācija (AAL) Likumprojekts (FITL) Anotācija (FITL)
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.