Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 23.07.2020. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-598).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - nodrošināt ar MK rīkojuma Nr. 401 „Par konceptuālo ziņojumu „Par līdzšinējā regulējuma izvērtējumu attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitas jomā”” 2. punktu atbalstīto Konceptuālā ziņojuma IV sadaļā ietverto pasākumu nodrošināšanu nacionālajā regulējumā, tādejādi atsevišķos gadījumos attiecībā uz precēm, par kurām aizdomas, ka tās ir viltotas, nodrošinot personas tiesību aizstāvību tiesā, savukārt pārējos gadījumos pilnveidojot esošo praksi un normatīvo regulējumu.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts Anotācija
Atbildīgā amatpersona S.Āmare – Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.