Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”, likumprojekts “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā”, likumprojekts “Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas likumā” - izstrādes stadijā.

Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" un likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” 27.10.2020. izskatīti MK.

Politikas joma un nozare vai teritorija Publisko iepirkumu politika un nodokļu politika.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Likumprojekti paredz ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Publiskās un privātās partnerības likumā un Aizsardzības un drošības jomas likumā precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecībā uz nodokļu parādu esamības konstatēšanu, lai no iepirkumiem izslēgtu ne tikai tādus kandidātus un pretendentus, kuriem ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, bet arī tādus kandidātus un pretendentus, kuri nav iesnieguši nodokļu deklarācijas. Savukārt, lai noteiktu neizpildīto saistību nodokļu jomā tvērumu, vienlaicīgi veicami arī grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē - 18.03.2021. (14.12.2020. termiņa pagarinājums).

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 01.06.2021. (14.12.2020. termiņa pagarinājums).

Dokumenti     
Atbildīgā amatpersona Agija Leitāne-Šķēle, Juridiskā departamenta direktora p.i.; Jana Salmiņa, Valsts sekretāres vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos