Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

05.07.2022. MK sēdes darba kārtības jautājums: likumprojekts “Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas likumā” i (21-TA-333).

01.04.2021. izskatīts MK : likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”.

18.03.2021. izskatīts MK: likumprojekts “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā”.

27.10.2020. izskatīti MK: likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" un likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””

Politikas joma un nozare vai teritorija Publisko iepirkumu politika un nodokļu politika.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Likumprojekti paredz ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, Publiskās un privātās partnerības likumā un Aizsardzības un drošības jomas likumā precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecībā uz nodokļu parādu esamības konstatēšanu, lai no iepirkumiem izslēgtu ne tikai tādus kandidātus un pretendentus, kuriem ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, bet arī tādus kandidātus un pretendentus, kuri nav iesnieguši nodokļu deklarācijas. Savukārt, lai noteiktu neizpildīto saistību nodokļu jomā tvērumu, vienlaicīgi veicami arī grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti     
Atbildīgā amatpersona Larijs Martinsons, Juridiskā departamenta direktors; Jana Salmiņa, Valsts sekretāres vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos