Mēnešalga:
1052 līdz 1382 EUR
Jurisprudence / Tieslietas
Atrašanās vieta:
Smilšu iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Finanšu ministrija, kas veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību, ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē.

Mūsu vērtības ir atbildība, sadarbība, profesionalitāte un atbalsts

Ja esi enerģisks, un gatavs jauniem izaicinājumiem, kā arī vēlies sevi pilnveidot un izmantot savas zināšanas un pieredzi kopējo mērķu sasniegšanā, tad tieši Tu kā kolēģis esi nepieciešams Finanšu ministrijas komandai, kur šobrīd ir vakants:

Juridiskā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļas juriskonsulta amats

Juridiskā departamenta Juridiskā atbalsta nodaļa ir struktūrvienība, kas nodrošina uzraudzību par ministrijas padotībā esošo iestāžu lēmumu un rīcības likumību ar valsts civildienesta jomu saistīto normatīvo aktu piemērošanā, ministrijas pārstāvību tiesvedības procesos, ministrijas pārvaldes lēmumu, līgumu un iekšējo normatīvo aktu iepriekšējo tiesiskuma papildpārbaudi.

Pievienojies mūsu kolektīvam un Tu iegūsi:
-    karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē;
-    darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā;
-    stabilu atalgojumu, mēnešalgu sākot no 1052 līdz 1382 EUR (atkarībā no Tavas kvalifikācijas kategorijas),
-    un galvenais - profesionālu, radošu un dinamisku kolēģu komandu.

Tev būs jāuzņemas, jābūt atbildīgam un jāveic šādi pienākumi:
-    sagatavot procesuālos dokumentus iesniegšanai tiesās, saskaņā ar pilnvarojumu pārstāvēt ministriju tiesas sēdēs civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās, kurās ministrija ir lietas dalībnieks, Valsts kontrolē un citās institūcijās;
-    izskatīt sūdzības par ministrijā apstrīdētajiem Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora valsts civildienesta jomā izdotajiem administratīvajiem aktiem un sagatavot ministrijas lēmumu, kas pieņemti par apstrīdēto Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora administratīvo aktu valsts civildienesta jomā, projektus;
-    saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 28. pantu izvērtēt Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtos lēmumus disciplinārās atbildības jomā un komisijas sastāvā pieņemt lēmumus par apstrīdētajiem Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem;
-    veikt dienesta pārbaudes un izmeklēt disciplinārlietas;
-    sagatavot ārējo un iekšējo normatīvo aktu, pārvaldes lēmumu projektus, kā arī privāttiesisko un publisko tiesību līgumu projektus;
-    sagatavot atbilžu projektus uz rakstiskiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem.

Lai sekmīgi varētu uzsākt pildīt vakantā amata pienākumus, Tev jāatbilst šādām prasībām:
-    augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;
-    pieredze tiesību zinātņu specialitātei atbilstošos amatos – vismaz viens gads;
-    zināšanas un izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem un valsts civildienesta jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un ar šo jomu saistītajiem jautājumiem;
-    zināšanas un izpratne par valsts civildienesta ierēdņu disciplinārās atbildības jautājumiem;
-    zināšanas un izpratne par administratīvā procesa un civilprocesa jautājumiem, prasmes iestādes interešu pārstāvībā tiesā;
-    prasmes pārvaldes lēmumu un administratīvo aktu un tiesību aktu projektu izstrādē;
-    spēja strādāt komandā un paaugstinātas darba intensitātes apstākļos;
-    angļu valodas zināšanas;
-    prasme darbā ar datoru laba lietotāja līmenī;
-    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
-    stājoties amatā, nepieciešams uzrādīt derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Ja vēlies pieteikties konkursā, Tev līdz 2022.gada 27.janvārim jānosūta Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 vai uz e-pastu pasts@fm.gov.lv šādi dokumenti:
-    pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām, kā arī tajā apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
-    Curriculum Vitae (CV);
-    augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
-    dokumenta kopija par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs;
-    citas pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas, kas raksturo atbilstību amata konkursam izvirzītajām prasībām.

Papildu informāciju Tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta Vakances | Finanšu ministrija (www.fm.gov.lv)
Zvani mums, ja Tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611


Informējam, ka Tava pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
Personas datu pārzinis: Latvijas Republikas Finanšu ministrija, reģ.Nr.
90000014724, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: +371-67095405,
e-pasts: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi Finanšu ministrijā var iegūt Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.

Pretendentiem jāpiesakās līdz