Mēnešalga:
1410 līdz 1746 EUR
Jurisprudence / Tieslietas
Atrašanās vieta:
Smilšu iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Finanšu ministrija, kas veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību, ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē.
Mūsu vērtības ir atbildība, sadarbība, profesionalitāte un atbalsts

Ja esi enerģisks, un gatavs jauniem izaicinājumiem, kā arī vēlies sevi pilnveidot un izmantot savas zināšanas un pieredzi kopējo mērķu sasniegšanā, tad tieši Tu kā kolēģis esi nepieciešams Finanšu ministrijas komandai, kur šobrīd ir vakants:

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļas vecākā juriskonsulta amats (uz noteiktu laiku).

 Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļa ir struktūrvienība, kas nodrošina politikas izstrādi un īstenošanu komercsabiedrību (ārējās) revīzijas jomā, kā arī pārstāv Latvijas intereses ES komitejās un darba grupās revīzijas jautājumos.

Pievienojies mūsu kolektīvam un Tu iegūsi:
-    karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē;
-    darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā;
-    stabilu atalgojumu, mēnešalgu sākot no 1410 līdz 1746 EUR atkarībā no Tavas profesionālās pieredzes), pārbaudes laikā līdz 1600 EUR, atkarībā no pieredzes darbā valsts pārvaldē un profesionālajām prasmēm,
-    starptautisku pieredzi un zināšanu loka paplašināšanu, sadarbojoties ar ES institūcijām, starptautiskām organizācijām un nacionālajiem sadarbības partneriem;
-    iespēju īstenot valsts politiku komercsabiedrību revīzijas jomā;
-    interesantu, dinamisku un uz profesionālu attīstību vērstu darbu;
-    un galvenais - profesionālu, radošu un dinamisku kolēģu komandu.

Tev būs jāuzņemas, jābūt atbildīgam un jāveic šādi pamatpienākumi:
- pilnveidot normatīvos aktus komercsabiedrību revīzijas jomā, lai risinātu praksē konstatētos problēmjautājumus, izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu projektiem, lai tajos transponētu Eiropas Savienības tiesību aktu prasības;
- izskatīt fizisku un juridisku personu sūdzības par zvērinātu revidentu sniegtajiem revīzijas pakalpojumiem, kā arī sūdzības par ministrijā apstrīdētajiem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izdotajiem administratīvajiem aktiem, un nepieciešamības gadījumā sagatavot ministrijas lēmuma projektus;
 iesaistīties revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaužu procesā.

Lai varētu uzsākt pildīt amata pienākumus, Tev jāatbilst šādām prasībām:
(atbilstoši amata aprakstā norādītajam)
-    akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
-    vismaz 3 gadu pieredze tiesību zinātņu specialitātei atbilstošā amatā un darbā ar administratīvo procesu iestādē saistītajiem jautājumiem, t.sk. administratīvo aktu izstrādē;
-    vismaz 2 gadu pieredze darbā tiešajā valsts pārvaldē pēdējo piecu gadu laikā;
-    labas angļu valodas zināšanas;
-    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
-    atbilstība Revīzijas pakalpojumu likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām.


Ja vēlies pieteikties konkursā, Tev līdz 2023.gada 2.aprīlim jānosūta Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 vai uz e-pastu pasts@fm.gov.lv šādi dokumenti:
-    pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām, kā arī tajā apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
-    Curriculum Vitae (CV);
-    augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
-    dokumenta kopija par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs;
-    citas pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas, kas raksturo atbilstību amata konkursam izvirzītajām prasībām;
-    apliecinājums par atbilstību Revīzijas pakalpojumu likuma 37.panta ceturtajā daļā minētajām Finanšu ministrijas pilnvarotajam pārstāvim izvirzāmajām obligātajām prasībām.


Papildu informāciju Tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē:
Vakances | Finanšu ministrija (www.fm.gov.lv)


Zvani mums, ja Tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 29185617.

Informējam, ka Tava pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
Personas datu pārzinis: Latvijas Republikas Finanšu ministrija, reģ.Nr. 90000014724, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: +371-67095405, e-pasts: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi Finanšu ministrijā var iegūt Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.


Pretendentiem jāpiesakās līdz