Politikas mērķis: savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību /Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums, Valsts aizsardzības finansēšanas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)

Valsts aizsardzības koncepcija

1,4

(2016)

2

(2018)

Spējas atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāniem (skaits)

Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2012.-2024.gads un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads

13

(2016)

15

(2019)

 

  2015. gads (izpilde) 2016. gada plāns 2017. gada plāns 2018. gada plāns 2019. gada plāns

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

246 515 497

356 469 356

436 581 472

546 817 184

577 215 828

5 880

6 671

7 173

7 771

8 229

06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”

9 906 554

10 595 356

10 719 429

10 719 429

10 719 429

­­­-

-

-

-

-

12.00.00 “Kara muzejs”

1 345 577

1 605 779

1 408 520

1 472 020

1 462 962

68

68

68

68

69

22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”

86 753 741

106 394 912

126 155 056

136 646 573

144 597 181

5 218

5 885

6 492

7 072

7 487

22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”

88 915 360

148 772 439

215 557 108

311 918 181

326 008 103

-

-

-

-

-

30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”

9 556 746

15 896 302

13 043 095

13 197 327

12 847 838

26

40

-

-

-

31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”

10 930 787

13 477 442

11 719 612

11 719 612

11 719 612

-

-

-

-

-

33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”

22 724 965

32 107 470

51 289 559

55 485 408

64 501 161

288

365

379

402

444

35.00.00 “Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs”*

5 549 023

6 565 364

-

-

-

68

79

-

-

-

      70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)

-

­-

-

153 798

-

-

-

-

-

-

     70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

11 653

4 934

4 996

4 996

-

-

-

-

-

-

     70.07.00 LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem

325 189

440 463

128 681

-

-

4

5

5

-

-

     73.07.00 NATO investīciju projekti

3 869 944

15 088 830

1 195 874

140 298

-

-

-

-

-

-

     73.08.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē

904 360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

566 149

-

-

-

-

5

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 859 468

5 520 065

5 359 542

5 359 542

5 359 542

203

229

229

229

229

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

295 981

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Zemessargi (skaits)

8 034

8 000

8 000

8 000

8 000

Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)

1 035

938

1 053

1 055

1 060

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Zemessargu izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (skaits)

1 336

800

1 000

1 000

1 000

Nacionālo bruņoto spēku dalība starptautiskajās mācībās (skaits)

69

73

73

75

78

 

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,25

0,27

0,27

0,28

0,30

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

20,25

20

20

20

20

Kiber incidenti, kurus cert.lv uzrauga (skaits)

-

-

960 000

1 000 000

1 040 000

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticamība Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (%)

61,40

63

64

65

65

Uz mācībām iesaucamie rezerves karavīri (skaits)

56

399

399

424

449

*Ar 2017.gadu programmai 35.00.00 “Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs” plānotais finansējums tiek integrēts budžeta apakšprogrammās 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” un 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”