Politikas mērķis: palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm / Sporta politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam1

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

15–74 gadus vecu iedzīvotāju īpatsvars ar pietiekamu fizisko aktivitāti – vismaz 2 reizes nedēļā 30 min (%) [365]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

25,4

(2018)

28

(2027)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā Latvijā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm (%) [Eurobarometer]

Sporta politikas pamatnostādnes

2021. – 2027. gadam 1

28

(2018)

35

(2027)

Sporta veidi, kuros tiek īstenotas valsts finansētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (skaits)

Sporta politikas pamatnostādnes

2021. – 2027. gadam 1

38

(2020)

42

(2027)

Valdības rīcības plāns

171., 172., 173.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

38 547 339

33 827 923

37 127 703

37 350 702

36 292 406

87

86

80

80

80

09.04.00 Sporta būves

5 847 867

1 584 015

1 627 957

627 957

627 957

-

-

-

09.08.00 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā

42 686

42 686

42 686

42 686

42 686

-

-

-

-

-

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

2 775 447

2 618 649

3 128 468

3 128 468

2 753 468

-

-

-

-

-

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

2 133 252

2 265 306

2 337 948

2 392 624

2 392 624

80

79

73

73

73

09.12.00 Latvijas Sporta muzejs

88 466

86 801

86 801

86 801

86 801

7

7

7

7

7

09.16.00 Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā

614 500

242 415

242 415

242 415

242 415

-

-

-

-

-

09.17.00 Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai

1 730 145

1 500 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

-

-

-

-

-

09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

16 072 828

17 452 124

18 795 696

20 103 544

20 103 544

-

-

-

-

-

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports

7 206 505

6 654 610

7 000 000

7 000 000

7 000 000

-

-

-

-

-

09.23.00 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai

1 615 688

1 016 317

1 865 732

1 726 207

1 042 911

-

-

-

-

-

09.25.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai

419 955

365 000

400 000

400 000

400 000

-

-

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

09.04.00 Sporta būves

-

-

-13 467 716

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi sporta nozares attīstības veicināšanai (euro)

2 200 000

-

2 200 000

2 200 000

2 200 000

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits)

90 000

130 000

110 000

120 000

130 000

Latvijā organizētās starptautiskās sporta sacensības (skaits)

60

100

60

70

80

Latviju pārstāvošie sportisti, kuri piedalās Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensībās (skaits)

2 900

5 500

5 500

5 750

6 000

Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

35 812

38 500

36 800

37 000

37 200

Kvalitātes rādītāji

Attiecinot vasaras Olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu IKP (Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā)

-

60

-

-

-

Attiecinot ziemas Olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu IKP (Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā)

-

-

30

-

-

Latvijas sportistu un komandu sporta spēļu izlases, kas ir izcīnījuši izcilus sasniegumus sportā (par kuriem normatīvajos aktos par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā noteiktā kārtībā MK var piešķirt naudas balvas) (skaits)

12

10

10

10

10

Piezīmes.

1Mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.