Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvais ziņojums paredz sabiedriskā labuma sistēmas sakārtošanu, precizējot sabiedriskā labuma organizāciju (turpmāk - SLO) statusā esošo subjektu tiesību un pienākumu kopumu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē - 13.05.2021. 

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 01.07.2021.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Termiņš viedokļu sniegšanai - 30.04.2021.
Cita informācija

Informatīvais ziņojums elektroniski tika saskaņots ar Domnīcu par sabiedriskā labuma sistēmas pilnveidošanu dalībniekiem (pārstāvētas ap 20 SLO), nodrošinot sabiedrības līdzdalību projekta izstrādē. Informatīvā ziņojuma saturs tika prezentēts 2020. gada 25. novembra un š.g. 31. marta Ministru kabineta un Nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda padomē un pēc memoranda pārstāvju lūguma organizētajā atsevišķajā š.g. 9. aprīļa sanāksmē par sabiedriskā labuma organizāciju saimniecisko darbību.

Atbildīgā amatpersona

O.Bogdanova, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore