Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 22.12.2020. iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lieta.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Tiks izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Direktīvas (ES) 2019/878, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem 2019. gada 20. maijā tika pieņemta Direktīva (ES) 2019/879, kurā ietvertās prasības attiecībā uz kapitāla pietiekamību, sviras rādītāju noteikšanu, regulējums kredītiestādēm, kuras ir ārvalsts grupā un vēlas darboties Latvijas Republikā, kā arī tiek risināti atlīdzības un uzraudzības jautājumi.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Atbildīgā amatpersona A.Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.