Valstis vai saistītās/atkarīgās teritorijas, ar kurām nodokļu informācijas apmaiņas līgumi ir stājušies spēkā
Nr. Valsts vai saistītā/atkarīgā teritorija Parafēšanas datums Parakstīšanas datums Spēkā stāšanās datums Datums, no kura tiek piemērota
1. Gērnsi 23.09.11. 05.09.12. 04.10.13. 01.01.14.
2. Džersija  10.08.12. 28.01.13. 13.12.13. 01.01.14.

 

Valstis vai saistītās/atkarīgās teritorijas, ar kurām uzsāktas sarunas par nodokļu informācijas apmaiņas līgumu noslēgšanu
Nr. Valsts vai saistītā/atkarīgā teritorija Noturētie sarunu raundi