Dokumenta veids Attīstības plānošanas dokuments
Aprites stadija

29.06.2021. izskatīts MInistru kabineta sēdē.

Precizētais precizēto Pamatnostādņu projekts "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" 23.04.2021. iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Ministru kabineta 18.03.2021. sēdē pamatnostādņu projekta "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" (TA-2393 ) izskatīšana atlikta.

10.01.2019. (VSS-5).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Pamatnostādņu izstrādes mērķis – veicināt uz ilgtermiņa attīstību orientētu, caurskatāmu, godīgu, legālu azartspēļu un izložu organizēšanu Latvijā, vienlaikus nodrošinot sabiedrības interešu, sabiedrības veselības un personas/spēlētāja tiesību aizsardzību un labklājību, tādējādi nodrošinot kvalitatīvus izklaides pasākumus sociāli atbildīgā, atkarības riskus neradošā veidā un mazinot nozares izraisītās sekas.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti Uzziņa Pamatnostādņu projekts Pielikums MK rīkojuma projekts
Atbildīgā amatpersona Olga Bogdanova, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore