Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

18.02.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājumi (TA-1, TA2, TA-3. TA-4 un TA-5).

Likumprojekts “Izslēdzošā ieskaita piemērošanas atvasināto finanšu darījumos likums”, likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”, likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā”, likumprojekts “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā”, likumprojekts “Grozījums Maksātnespējas likumā”  (VSS-420, VSS-421, VSS-422, VSS-423, VSS-424).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Likumprojekta mērķi: - nodrošināt finanšu tirgus stabilitāti, ierobežojot sistēmisko risku, ko varētu radīt tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas vai likvidācijas process pret kādu tirgus dalībnieku; - aizsargāt izslēdzošā ieskaita līguma puses, ja tiek veikts tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas vai likvidācijas process attiecībā uz kādu no tām.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts (IIPAFDL) Anotācija (IIPAFDL) Likumprojekts (KIL_groz) Anotācija (KIL_groz) Likumprojekts (KIBSDANL_groz) Anotācij (KIBSDANL_groz) Likumprojekts (APL_groz) Anotācija (APL_groz) Likumprojekts (MNL_groz) Anotācija (MNL_groz)
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore