Politikas mērķis: Savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018.gads)

Plānotā vērtība (2019.gads)

Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)

Valsts aizsardzības koncepcija

 

2

2

Aizsardzības ministrijas sistēmas izveide, kas pilnībā nodrošina Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanu, t.sk. stiprinot NBS kaujas spējas (spēju skaits atbilstoši NBS attīstības plāniem)

Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads.

13

 

13

 

Deklarācija par A.K.Kariņa vadītā Ministru Kabineta iecerēto darbību

Pasākumi Nr.155., 163., 201.-205., 207.-208.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

446 874 141

564 280 219

621 156 808

638 956 439

674 490 939

 

6 716

7 832

8 294

8 580

8 610

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība

11 202 558

13 119 429

17 366 510

17 806 510

13 966 510

-

-

-

-

-

12.00.00 Kara muzejs

1 462 324

1 520 401

1 570 962

1 551 662

1 544 692

68

68

69

69

69

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

126 278 241

140 728 748

159 730 185

182 456 119

193 729 975

6 128

7 152

7 572

7 827

7 857

22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

216 576 252

310 813 581

330 962 453

334 575 430

362 920 854

-

-

-

-

-

30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

10 979 201

12 867 314

13 477 266

13 181 224

13 043 414

-

-

-

-

-

31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

11 366 267

12 566 612

13 055 672

13 055 672

13 055 672

-

-

-

-

-

33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

51 134 857

59 327 580

69 850 082

70 874 185

71 274 185

325

394

436

467

467

38.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana

-

134 511

228 730

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020)

-

-

1 308 116

-

-

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)

-

-

153 798

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

464

4 996

4 996

4 996

4 996

-

-

-

-

-

70.07.00 LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem

285 013

-

-

-

-

5

-

-

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta īstenošanas nodrošināšana

-

-

16 283

-

-

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksa  valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu

139 371

-

2 706 914

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 NATO investīciju projekti

8 248 958

2 418 317

5 750 495

500 000

-

-

-

-

-

-

73.08.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē

3 897 956

5 826 480

-

-

-

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5 302 679

4 952 250

4 951 949

4 950 641

4 950 641

190

218

217

217

217

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

-

-

22 397

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Iedzīvotāju iesaiste valsts aizsardzībā – iesaiste Zemessardzē (zemessargu skaits)

8 057

8 000

9 000

9 000

9 000

Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)

1 013

1 106

1 126

1 140

1 155

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Zemessargu iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu  skaits)

1 013

1 000

1 000

1 000

1 000

NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)

87

92

105

105

105

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,28

0,32

0,34

0,35

0,35

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

32

20

20

20

20

Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus cert.lv uzrauga)

1 185 022

1 350 000

1 170 000

1 170 000

1 170 000

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticamība NBS (%)

66

65

66

66

66

Uz mācībām iesaucamie rezerves karavīri (skaits)

136

350

350

350

350