Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

Likumprojekts “Segto obligāciju likums” (VSS-391); likumprojekts “Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā” (VSS-393) likumprojekts “Grozījums Finanšu stabilitātes nodevas likumā” (VSS-394); likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (VSS-395); likumprojekts “Grozījumi Kredītu reģistra likumā” (VSS-396); likumprojekts “Grozījums Maksātnespējas likumā” (VSS-397); likumprojekts “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” (VSS-398); likumprojekts “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (VSS-400) 29.09.2020. Ministru kabineta sēdēs darba kārtības jautājumi. 18.09.2020. iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē: 1) likumprojekts “Segto obligāciju likums” (VSS-391); 2) likumprojekts “Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā” (VSS-393); 3) likumprojekts “Grozījums Finanšu stabilitātes nodevas likumā” (VSS-394); 4) likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (VSS-395); 5) likumprojekts “Grozījumi Kredītu reģistra likumā” (VSS-396); 6) likumprojekts “Grozījums Maksātnespējas likumā” (VSS-397); 7) likumprojekts “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” (VSS-398); 8) likumprojekts "Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā (VSS-399); 9) likumprojekts “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (VSS-400); 10)likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (VSS-401).

Likumprojekts "Segto obligāciju likums" un saistītie likumprojekti izsludināti 21.05.2020. VSS-391 līdz VSS-401).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - izveidot vērtspapīrošanas un segto obligāciju tiesisko ietvaru Latvijā.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība 1. Iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē - (likumprojekts “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”). 2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 18.12.2020. (likumprojekts “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”).
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts (SOL) Anotācija (SOL) Likumprojekts (CPL) Anotācija (CPL) Likumprojekts (FITL) Anotācija (FITL) Likumprojekts (FSNL) Anotācija (FSNL) Likumprojekts (KIL) Anotācija (KIL) Likumprojekts (MNL) Anotācija (MNL) Likumprojekts (NGL) Anotācija (NGL) Likumprojekts (PĀAL) Anotācija (PĀAL) Likumprojekts (ZGL) Anotācija (ZGL) Likumprojekts (KRL) Anotācija (KRL) Likumprojekts (PTAL) Anotācija (PTAL)
Cita informācija Ir izveidota ekspertu darba grupa, kurā piedalās pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas un Latvijas Finanšu nozares asociācijas.
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.