Nov Oct Novembris 2020 Nov Dec
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

2. Vides politikas īstenošana

Politikas mērķis: nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, veicinot vides risku un piesārņojuma mazināšanu un to pārvaldību, kā arī novēršot vai samazinot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, sekmējot oglekļa mazietilpīgu un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību,  veicinot tiesiskumu un nodrošinot sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošanu vides aizsardzības jomā / Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (gads)

Plānotā vērtība (gads)

Pārstrādāto atkritumu īpatsvars (visu nebīstamo % no gada radītajiem)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam

16,6

(2015)

50

(2020)

Apglabāto bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzums (tūkst. t)

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. – 2020.gadam

291,71

(2015)

144

(2020)

Valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms (tūkst. t/gadā):

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

 

NOX

34,46

(2014)

25

(2020)

SO2

3,79

(2014)

6,2

(2020

PM2,5

17,74

(2014)

23

(2020)

GOS

54,22

(2014)

53

(2020)

NH3

17,47

(2014)

16

(2020)

Kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO2 emisijas apjoms emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas kontrolētajās iekārtās, milj. t/CO2)        

Vides politikas pamatnostādnes 2014.- 2020.gadam

2,31

(2015)

2,26

(2020)

Valdības rīcības plāns

4.1.; 6.6.; 7.1.; 9.3.; 9.4.; 12.4.; 12.5.; 20.5.punkti

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

 45 350 310

 19 443 000

 26 357 735

 17 455 882

 12 945 266

             353

             361

             348

             348

             348

23.00.00 Vides politikas īstenošana

   6 157 135

   6 089 472

   7 230 565

   7 349 251

   7 349 251

             333

             339

             339

             339

             339

28.00.00 Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība

   3 402 869

   5 755 349

   7 085 139

   4 802 453

   4 753 453

-

-

-

-

-

33.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instruments

   7 418 132

   3 929 702

 11 858 133

   5 220 893

      787 562

                 5

                 9

                 9

                 9

                 9

27.00.00 Klimata pārmaiņu finanšu instruments

        39 759

        66 006

        65 000

        55 000

        55 000

-

-

-

-

-

61.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Kohēzijas fonda (KF) finansējumu (2007-2013)

   3 636 985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.07.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti (2007-2013)

   8 662 331

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)

      431 013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2007-2013)

   7 886 844

      298 976

        82 242

        28 285

-

-

-

-

-

-

66.00.00 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu un pasākumu īstenošana

        89 088

-

        36 656

-

-

-

-

-

-

-

71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

   5 295 448

   1 496 455

-

-

-

               14

               13

-

-

-

72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana

   2 330 706

   1 807 040

-

-

-

                 1

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

-

20

18

15

15

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

-

25

24

23

23

Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

-

50

45

35

35

Attīstības  plāni un projekti, kuriem savlaicīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā  (skaits)2

54

88

90

92

92

Vides novērojumi, tai skaitā, meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi (skaits gadā)

-

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

Projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums (tūkst.t CO2)

-

177

177

177

177

1 Pēc VARAM aplēsēm. 2017.gadā tiks pabeigts pētījums, kura ietvaros tiks novērtēts faktiskais atkritumu sastāvs atkritumu poligonos, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu īpatsvars

2 Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 “Vides pārraudzības valsts birojs” rezultatīvajiem rādītājiem

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Nov Oct Novembris 2020 Nov Dec
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu